Om Student Göteborg

Student Göteborg finns till för att göra det lättare för nya studenter på Chalmers och Göteborgs universitet att lära känna varandra och upptäcka allt staden har att erbjuda. Från den årliga välkomstkvällen till läsårets slut arrangeras mängder av roliga, intressanta och oftast kostnadsfria aktiviteter. Syftet är att få studenterna att känna sig välkomna i staden men också att attrahera fler att välja Göteborg som studieort.

Student Göteborg är ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Chalmers, Göteborgs Förenade Studentkårer och Näringslivsgruppen på Göteborg & Co.

Kontakt: student@goteborg.com

Foto: Chalmers
Foto: Chalmers

Chalmers

Chalmers tekniska högskola har två campus i Göteborg med sammanlagt cirka 11 000 studenter.

Foto: Göran Olofsson
Foto: Göran Olofsson

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet är ett av Sveriges populäraste universitet med flest sökande till många program och kurser.

Foto: Göran Olofsson
Foto: Göran Olofsson

Göteborgs Förenade Studentkårer

Göteborgs Förenade Studentkårer (GFS) bildades 1929 av studentkårerna i Göteborg. GFS är en ideell samarbetsorganisation för Göteborgs fem studentkårer.

Foto: Kjell Holmner
Foto: Kjell Holmner

Näringslivsgruppen, Göteborg & Co

Näringslivsgruppen är en plattform för samverkan mellan näringsliv, organisationer, kommuner, universitet och högskola. Vi arbetar med att stärka och utveckla Göteborgs konkurrens och attraktionskraft.